AJEDREZ TORNEOS
/

 

 

VI Open Internacional Escacs Actius 

Ciutat de Rubí

BASES DEL TORNEIG 
Dia de joc: diumenge 20 de maig de 2018
Hora d’inici: 09.30 hores
Local de joc:  CEIP PAU CASALS,
Carrer de Sant Pere, 40, 08191 Rubí. 
GPS: 41º 29' 28.84" N, 2º 1' 58.26" E
1. Jugadors retirats: A la primera incompareixença no justificada el jugador serà eliminat del torneig.

2. Temps d'espera: No s'aplicarà la normativa FIDE de tolerància zero, el temps per presentar-se davant del taulell serà caiguda de bandera.

3. Rondes: 9 rondes a Sistema suïs.
Matí 5 rondes (09.30 h)
Tarda 4 rondes (16.00 h)

4. Ritme de joc: 15 min. + 5 seg. per jugada(15' + 5")
Grups: Principal  a partir de 14 anys 
Sots-14 (nascuts l’any 2004 i posteriors)
El menor que vulgui jugar al grup principal ho ha de demanar a l’organització.

5. Rànquing: Elo FIDE ràpid i posteriorment  Elo CAT ràpid.

6. Vàlid per a Elo FIDE ràpid i FCE (ràpid) al grup Principal, Grup S14 només FCE(ràpid)
7. Categoria del torneig dins el Circuit Català: b.

8. Premis (nota prèvia):
Els premis per trams es regiran per la normativa del Circuit Català. El lliurament dels premis serà el mateix dia, aproximadament a les 20 hores. Els premis s'han de recollir personalment; en cas de no ser-hi present s'entén que és renúncia al premi. Els premis de tram no seran acumulables.

9. Inscripcions: fins al dia 19 de maig a les 22.00 hores.
Per whatsapp: +34607216777,
Per email: escacsrubi@gmail.com
A través del nostre formulari Web.

10. Drets d’inscripció:
General: 15 €
Sots-16, veterans, discapacitats i locals: 10 €
Seran convidats els jugadors amb ELO superior a 2350 FIDE que ho demanin i l’organització ho estimi convenient.
Es pot fer el pagament en metàl·lic el mateix dia abans de començar o per transferència bancària fins al dia 19 de maig al número de compte:
IBAN ES34-2100-0014-18-0200778877
Cal portar el justificant de pagament.

11. Comitè de Competició:
No hi haurà Comitè de Competició; per no entorpir el bon funcionament del torneig les decisions arbitrals seran inapel·lables.


12. Desempats:
Bucholz Mitjà - Bucholz total
L’ordre d’aquests primers desempats se sortejarà després de l’última ronda. Si persistís l'empat, s'aplicaran els següents desempats, i en aquest ordre:
-Resultat particular 
-Progressiu fins a les darreres conseqüències
-Sorteig
A tots els desempats, si escau, s’aplicarà l’ajust FIDE de jugador virtual.

13. Mòbils:
Hauran d'estar apagats; a aquell jugador que li soni el telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu electrònic perdrà la partida.

14. Fulls de reclamació:
Segons la normativa del Circuit, a la sala de joc hi haurà a disposició un imprès oficial de reclamacions.

15. Director del torneig: Sr. Antoni Muñoz Esteve

16. Equip arbitral i direcció:
Actuarà com a director el Sr. Antoni Muñoz i Esteve.
L’àrbitre principal serà Dr. Vladimir Zaiats (AI)
Àrbitre auxiliar per designar.

17. Premis:
Classificació general (grup principal)
1r. 250 € + Trofeu
2n. 150 € + Trofeu
3r. 120 € + Trofeu
4t. 100 €
5è.  80 €
6è   70 €
7è.  60 €
8è   50 €
Els trams seran els següents del Circuit Català:
TRAM A 2250-2400 FIDE
TRAM B 2100-2249 FIDE
TRAM C 1950-2099 FIDE
TRAM D 1800-1949 FIDE
TRAM E 1650-1799 FIDE
TRAM F < 1650 FIDE
1r. 45 € + Trofeu
2n. 30 €
3r.  20 €
Nota: S’aplicarà la retenció d’IRPF als premis.
Si un Tram no arriba a un minin de 6 jugadors sols hi haurà un premi.
Els premis en metàl·lic a menors d’edat seran amb una targeta regal de el Corte Ingles. 

Millor sots-16, veterà i local: Trofeu.
Grup sots-14:
1r. Trofeu + Llibre
2n. Trofeu + Llibre
3r. Trofeu + Llibre
Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà pel reglament del Circuït Català, FIDE i FCE, amb les adaptacions corresponents a les característiques del torneig.